Σκοπός των προγραμμάτων μελέτης είναι τόσο η προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης μέρας όσο και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να εμπιστευτούν τον εαυτό τους, να μάθουν να οργανώνουν το διάβασμά τους και να αγαπήσουν τη μάθηση.

Στο κέντρο μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα προγραμμάτων μελέτης για μαθητές δημοτικού, όπου γίνεται η μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας καθώς και συχνές επαναλήψεις και τεστ για καλύτερη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης. Η επικοινωνία με την οικογένεια είναι τακτική για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο και τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζει ο μαθητής.

Το πρόγραμμα είναι καθημερινό, με διάρκεια δυο ώρες. Ωστόσο, εστιάζοντας στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, αν ο μαθητής δεν έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του σε αυτό το διάστημα, έχει τη δυνατότητα να παραμείνει μαζί μας, μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης του. Αντίθετα αν κάποιος μαθητής ολοκληρώσει τη μελέτη του πριν από τον αναμενόμενο χρόνο, έχει την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες που εξελίσσουν νοητικές και συναισθηματικές δεξιότητες.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης τους, οι μαθητές έχουν δίπλα τους εξειδικευμένο παιδαγωγό ο οποίος τους βοηθάει λύνοντας απορίες που προκύπτουν αλλά και καθοδηγώντας τους στη σωστή οργάνωση του χρόνου μελέτης των μαθημάτων τους.

Επιπλεόν, στο κέντρο μας δίνεται η δυνατότητα, μέσω του ψυχομετρικού εργαλείου Αθηνά τεστ, να εντοπιστούν πιθανές μαθησιακές δυσκολίες των  μαθητών. Στη συνέχεια, αν κριθεί απαραίτητο, γίνεται παραπομπή στους κατάλληλους ειδικούς και σχεδιάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης, με τη συνεργασία ολόκληρης της διεπιστημονικής ομάδας που μπορεί να περιβάλλει το παιδί.