Πρώιμη παρέμβαση ονομάζεται η παρέμβαση που λαμβάνει χώρα κυρίως μέσα στα τρία πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού και η σπουδαιότητα της αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Απευθύνεται σε βρέφη και νήπια, που έχουν διαγνωστεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο να εμφανίσουν αναπτυξιακές δυσκολίες, και τις οικογένειες τους. Η σημασία της πρώιμης παρέμβασης έγγυται στο γεγονός ότι συμβαίνει σε μια ηλικία που η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου γίνεται με έντονους και γρήγορους ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτήν την ηλικία ο εγκέφαλος μπορεί εύκολα να αλλάζει και να τροποποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί ότι όσο νωρίτερα δεχτεί παρέμβαση ένα παιδί, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανάπτυξη σε τομείς όπως η κίνηση, το συναίσθημα, η κοινωνικότητα και η ικανότητα για μάθηση.

Ο ρόλος της πρώιμης παρέμβασης είναι η ενδυνάμωση υπάρχουσων δεξιοτήτων και η ανάπτυξη νεών (κινητικών, γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών) η ελαχιστοποίηση μελλοντικών περιορισμών, η κατάλληλη προετοιμασία και καθοδήγηση της οικογένειας προς όφελος του παιδιού.

Στην «Αρωγή» γίνεται εκτεταμένη αξιολόγηση μέσα από σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία και κλινικές παρατηρήσεις, θέτονται στόχοι από κοινού με την οικογένεια και οργανώνεται εξατομικευμένη παρέμβαση. Η συμμετοχή και ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας είναι υψίστης σημασίας στην πρώιμη παρέμβαση. Οι γονείς ενημερώνονται για τις δυσκολίες του παιδιού και την πορεία του καθ’όλη τη διάρκεια της παρέμβασης και παράλληλα εκπαιδεύονται σε κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές για να εφαρμόζουν στο σπίτι. Η ενεργή συμμετοχή της οικογένειας εξασφαλίζεται με την εμπλοκή τους τόσο στην αίθουσα θεραπείας όσο και με την παρακολούθηση της θεραπευτικής διαδικασίας μέσω του μονόδρομου καθρέπτη. Στενή είναι ακόμη η επικοινωνία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα που παρακολουθεί το παιδί, με σκοπό τη βέλτιστη εξέλιξη του.

Βρέφη και νήπια υποψήφια για πρώιμη παρέμβαση όταν έχουν:

 • Αναπτυξιακή ή ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Διαταραχή αυτιστικού φάσματος
 • Διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας
 • Σύνδρομα
 • Δυσκολία να παραμείνουν συγκεντρωμένα σε δραστηριότητα ή είναι υπερ του δέοντος κινητικά
 • Δυσκολία στην επικοινωνία (τόσο στην κατανόηση όσο και στην εκφορά του λόγου, δεν εκτελούν απλές εντολές και δεν κάνουν απλές προτάσεις)
 • Δυσκολία στο παιχνίδι (δεν παίζουν, παίζουν με ανώριμο ή μονότονο τρόπο)
 • Δυσκολία στην κοινωνική συνδιαλλαγή με ενήλικους και συνομήλικους
 • Απώλεια δεξιοτήτων που είχαν παλαιότερα (π.χ. έλεγε «μαμά» αλλά σταμάτησε, με κοίταζε στα μάτια αλλά τώρα πια όχι τόσο συχνά)
 • Δυσκολία να παίξουν με απλά κατασκευαστικά παιχνίδια (απλά παζλ, ενσφηνώματα, πύργοι από κυβάκια)
 • Νοητική υστέρηση
 • Δυσκολίες στην όραση ή την ακοή
 • Πρόωρα βρέφη
 • Βρέφη που γεννήθηκαν λιποβαρή
 • Έντονες δυσκολίες στον ύπνο

Ο χρόνος είναι πολύτιμος όταν πρόκειται για το παιδί σας! Μην τον αφήσετε να πάει χαμένος. Αν παρατηρείται οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δυσκολίες απευθυνθείτε σε έναν εργοθεραπευτή ή άλλο επιστήμονα ειδικής αγωγής για να σας κατευθύνει κατάλληλα.