Η παιγνιοθεραπεία παρέχει ένα περιβάλλον ασφάλειας κι εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να εκφράσει και να κατανοήσει τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του και να επιλύσει τις δυσκολίες που δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα του. Τα παιδιά μέσα από τον τρόπο που παίζουν εκφράζουν συμβολικά τις ανησυχίες, τους φόβους και τις επιθυμίες τους. Οι ρόλοι που θα επιλέξουν, του καλού ή του κακού, η σχέση τους με τους ήρωες των παιχνιδιών κ.α. είναι παράθυρο στην ψυχοσύνθεση τους. Η θεραπεύτρια είναι εκεί για να κατανοήσει τα μηνύματα του παιδιού, να τα ερμηνεύσει και να οδηγήσει στην θεραπεία και την προσωπική ανάπτυξη του κάθε παιδιού, εξελίσσοντας το λόγο, τη φαντασία και την αυτοπεποίθηση του.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά 3-12 ετών:

• Με προβλήματα συμπεριφοράς, όπως επιθετική ή παραβατική συμπεριφορά
• Με συναισθηματικές δυσκολίες όπως είναι άγχος, θλίψη, , χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Με δυσκολίες προσαρμογής επιθετικότητα
• Απόσυρση
• Με σημαντικές αλλαγές ζωής, όπως απώλεια πένθους, διαζύγιο κ.α

Συχνότητα συνεδριών

Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα μια φορά την εβδομάδα για μια ώρα. Ο κύκλος διαρκεί 10 συνεδρίες και μετά γίνεται η εκτίμηση του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Σύνθεση ομάδας

Οι συνεδρίες γίνονται είτε ατομικά είτε σε μικρά γκρουπάκια 3-6 παιδιών.

Προηγείται αξιολόγηση του παιδιού και των αναγκών του, ώστε να ενταχθεί στην καταλληλότερη για τις ανάγκες του ομάδα.

Συνεργασία με όλη τη θεραπευτική ομάδα και την οικογένεια για μια αποτελεσματικότερη παρέμβαση.