Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν παιδιά στο να αποκτήσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στο κοινωνικό περιβάλλον γύρω τους.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά:

 • Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά
 • Με χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Με έντονο ανταγωνισμό
 • Με φτωχή ενσυναίσθηση
 • Με έλλειψη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Με δυσκολία να ενταχθούν και να ακολουθήσουν την ομάδα

Τι περιλαμβάνουν

Περιλαμβάνουν

 • Παιχνίδια ρόλων (βελτιώνω την επικοινωνία μου, τον τρόπο σκέψης μου και την ικανότητα να επιλύω προβλήματα)
 • Κινητικά παιχνίδια και παιχνίδια κανόνων (μαθαίνω να ακολουθώ κανόνες, να σέβομαι τους άλλους, να διαχειρίζομαι την ήττα μου, να καλλιεργώ τη σκέψη μου)
 • Δραστηριότητες για έκφραση δημιουργικότητας και συνεργασίας (μαθαίνω να διεκδικώ, να προσεγγίζω συνομηλίκους και να παίζω συνεργατικά)

Μέσα στην ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξασκούνται σε δεξιότητες:

Συζήτησης (ξεκινώ και συνεχίζω ένα διάλογο)

 • Κοινωνικής συμπεριφοράς (πώς συμπεριφέρομαι σε διάφορες συνθήκες και πλαίσια)
 • Οργάνωσης της συμπεριφοράς (περιμένω τη σειρά μου)
 • Συναισθηματικής αντίληψης (αναγνωρίζω, εκφράζω και διαχειρίζομαι συναισθήματα)
 • Ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων (προσεγγίζω άλλα άτομα, διατηρώ μια φιλία μαζί τους)
 • Παιχνιδιού (αναπτύσσω τη φαντασία μου, συνεργάζομαι, διαχειρίζομαι την ήττα μου σε ανταγωνιστικά παιχνίδια )
 • Επίλυσης προβλημάτων (διαχειρίζομαι συγκρούσεις)

Προηγείται αξιολόγηση του παιδιού και των αναγκών του, ώστε να ενταχθεί στην καταλληλότερη για τις ανάγκες του ομάδα.
Συνεργασία με όλη τη θεραπευτική ομάδα και το σχολείο για μια αποτελεσματικότερη παρέμβαση.