Η Bobath είναι μια ολιστική προσέγγιση της νευρολογικής αποκατάστασης η οποία εφαρμόζεται στην αξιολόγηση και θεραπεία των ασθενών με νευρολογικές διαταραχές, όπως παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, μυοπάθειες κτλ. Οι B.Bobath και Dr.Karel ήταν μεταξύ των πρώτων επιστημόνων που αναγνώρισαν την πλαστικότητα του Νευρικού Συστήματος και την σημασία της στις αισθητικές, μαθησιακές διαταραχές και την αισθητικοκινητική.

Ιστορία της Mεθόδου Βοbath

Η μέθοδος Βοbath-N.D.T. (Neurodevelopmental Treatment-Nευροεξελικτική Αγωγή) αναπτύχθηκε μετά το 1950 από τον Karel και την Berta Bobath, γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα. Οι δυό τους εισήγαγαν μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργεία, καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο. Στη δεκαετία του 1970 η Dr E. Kohn παιδονευρολόγος κι η M. Quinton φυσιοθεραπεύτρια, πρόσθεσαν την εμπειρία τους με βρέφη έως 12 μηνών και τόνισαν τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά και βρέφη.

Ο εξειδικευμένος εργοθεραπευτής στη μέθοδο Bobath (NDT Εργοθεραπευτής)

Ο εργοθεραπευτής NDT αξιολογεί, πως η αισθητικοκινητική διαταραχή εμπλέκεται στις ικανότητες τους παιδιού στο παιχνίδι, στο σχολεία, στην αυτοϋπηρέτιση και στις κοινωνικές σχέσεις. Ο στόχος της εργοθεραπείας είναι να εντοπίζει και να αξιολογεί δεξιότητες που σχετίζονται με την λειτουργικότητα του χεριού, την αυτοϋπηρέτιση, την ψυχαγωγία, το παιχνίδι και τις προεπαγγελματικές δεξιότητες. Ο εργοθεραπευτής NDT καταστρώνει και εφαρμόζει θεραπευτική παρέμβαση μελετώντας αναλυτικά ποιοι τομείς μιας δραστηριότητας δυσχεραίνουν το παιδί.

Βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής

• Έμφαση δίνεται στην ποιότητα της κίνησης.
• Στόχος είναι η λειτουργία με σεβασμό στην ποιότητα.
• Στους μακροπρόθεσμους στόχους πάντοτε κυριαρχεί η πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε ορθοπεδικές παραμορφώσεις.
• Η θεραπευτική στρατηγική είναι απόλυτα εξατομικευμένη.
• Αντιμετωπίζεται το άτομο ως σύνολο (ολιστική προσέγγιση.

Στο κέντρο μας παρέχονται υπηρεσίες εργοθεραπείας που στηρίζονται στις βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT-Bobath) και εκτελούνται από εξειδικευμένο Εργοθεραπευτή (N.D.T. -Bobath).